މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ އިތުރުން ރޯދަ ހަދިޔާއެއް!

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން އަންނަ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ރޯދަ އާެއި ދިމާކޮށް ޕޮރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން 2021 އޭޕްރީލް 11 އިން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ޤުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް -/100 ރުފިޔާގެ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 1 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނޭ ކަމަށް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކޫލް މާޓް ޕްލަސް އިން ވަނީ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގާފައެވެ. ކޫޓްމާޓް ޕްލަސް ފިހާރައިން ވަނީ އެ ފިހާރައިން މިހާތަނަށް ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ރޯދަ ހަދިޔާ ބަހާފައެވެ. މިގޮތުން  ފައިނު، ކިނޮޅަސް، އިންނަމާދޫ، މީދޫ، މަޑުއްވަރި، ރަސްމާދޫ އަދި އުނގޫފާރުގެ މި ފިހާރައިގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ރޯދަ ހަދިޔާ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސް އިން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މުދާވެސް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސް އިން ލިބެން ހުންނައިރު  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ވައިބަރ ގުރޫޕް

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ