މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ.

އެރަށް މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ އެރަށަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކަށް ގޮސްހުރި ކުޅުންތެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، އެރަށުގައި އޮތް މުބާރާތަކަށް، ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ޖަހައިގެން އެރަށް ގޮސްހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވާތީއެވެ.

މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާތީ، އެރަށު ސްކޫލްގެ އެލްކޭޖީ، ޔޫކޭޖީ ން ފެށިގެން ގުރޭޑް 8 އާއި ހަމައަށް ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. 

ނަމަވެސް، ގުރޭޑް 9 ގެ ކިޔެވުން އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށާއި، ގުރޭޑް 10 ގެ އެކްސްޓްރާ ކްލާސްތަކާއި އިންތިޙާނު ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ