މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް

ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށް އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި ހަރަކާތުން 54،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!

ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް މިއަދު އިނގުރައިދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުން، ޖުމުލަ 54،121.03 ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ.

ފަލަސްޠީނާއިއެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ އެރަށުގައި ޚާއްސަ ސައިކަލް ބުރެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސައިކަލް ބުރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.
މިއަދުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް
އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒުހައިރު އަބްދު ﷲ ވިދާޅުވީ، މި ސައިކަލް ބުރަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ތިބި ކަމާއި އިސްރާއީލްގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށާއި ފަލަސްޠީނާއިއެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަނީ ހިނގާލުންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

40%
އުފާވި
20%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ