މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަނެއްްކާވެސް އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް

މޮނިޓައިންގއަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަނެއްކާ ވެސް އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މޮނިޓަރިން އުވާލިފަހުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް މިއަދު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް އަކީ، ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި އެންމެފަހުން އެރަށުން ނެގި 40 ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސާމްޕަލެކެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފުޞީލު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން އުނގޫފާރު ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ ބަހެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ތަފްޞީލް އަންނަނީ...

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ