މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އަލިފުށިން މަޑުއްވަރީއަށް ދަތުރުކުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. އަލިފުށިން ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ދަތުރުކުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަލިފުއްޓަށް ދަތުރު ކޮށްފައި އައުމުން 4 ފަރާތެއް ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 2 މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން ޓެސްޓް ކުރިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސޯދިޤު ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ތިބީ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ. 

ސޯދިޤު ވިދާޅުވީ، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށެވެ. 

އަލިފުއްޓަކީ ކޮވިޑަށް ގިނަބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ ރަށެކެވެ. އިއްޔެއާއި ހަމައަށް އެރަށުން 64 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ