މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠީނަށް 44،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ

ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މަޑުއްވަރީގައި ހިންގި ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓްގެ ތެރެއިން 44،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން އެރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓި ފޮށިތަކުން، ޖުމުލަ 44،302.36 ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި މި ފައިސާ މިހާރުވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންގެ "ލޯތްބާއެކު 2021" ކެމްޕޭނާއި ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

ފަންޑުފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެރޭ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ފަންޑު ފޮށީގެ އިތުރުން، ހެދިކާ ހަދައިގެން ވިއްކުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް އެރަށުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި އުޅެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގައިވަނީ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ