މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. މީދޫއިން އިތުރު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. މީދޫއިން ނެގި އިތުރު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، ރަށުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު ވަކި ތަރުތީބެއްނެތި ރަށުތެރެއިން ނެގި 59 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ސާމްޕަލްވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ޢަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލް އެއްވެސް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިކަަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، މި ފަރާތްތަކާއި ކައިރިން ބަދަލުވި މީހުން ދެނެގަތުމަށް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ