މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ދުވާފަރުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލު ދެރަ ވުމުގެ ސަބަބުން، އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވުނު މީހެކެވެ. އަދި މި މީހާ ނިޔާވީ، އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީން އިތުރު ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މިއީ، ރ. އަތޮޅުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ނިޔާވި 2 ވަނަ މީހާއެވެ. މީގެ ކުރިން އަލިފުށިން ވެސް ވަނީ މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނަން 1 year ago

އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ