މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ކުޑައީދު ހުޅުޖެހުން - ރ. ފައިނު

މިއީ އިހުޒަމާނުއްސުރެ ފައިނުގައި އަދި ކައިރި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ސަގާދީ ކަމެކެވެ. އީދު ވިލޭރޭގެ މެންދަމުން ފެށިގެން ފަނުގައި ރޯކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭރުގެ އާދައެކެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ މުއާސަލާތު ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ނެތްއިރު އީދަށް ހަނދު ފެނުނުކަން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އެންގުމަށް ކޮށް އުޅުނު ކަމެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކުޑަކުދިންނެވެ. - ފޮޓޯތައް: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު، މުޙައްމަދު ޒިޔާދު