މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު ވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. ފޮޓޯތައް: ޝަފީއު / މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ