މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް ޞާލިޙް ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަބަޔަކު ނުކުމެފައިވާއިރު ރައީސް ވަނީ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަވާ އޭގެ އިތުރުން ފެނަކަ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯތައް: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު