މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10

ސަޤާފީ ދަނޑި އަދި މާފަތި ލަފަ - ރ. ފައިނު

މިއީ, ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުޅޭ ސަޤާފީ ކުޅިވަރެކެވެ. ފައިނުގައި މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ, ދިގުމަގުކުޅީގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެނެވެ. ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު