މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17

ސަޤާފީ ދަނޑި އަދި މާފަތި ލަފަ - ރ. ފައިނު

މިއީ, ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުޅޭ ސަޤާފީ ކުޅިވަރެކެވެ. ފައިނުގައި މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ, ދިގުމަގުކުޅީގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެނެވެ. ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު