މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފައިނުން ދޫކުރި ދަނޑުބިންތައް

ފައިނަކީ އާންމުގޮތެއްގައި މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް, މިއަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިނުން ވަނީ އިތުރު 20 ދަނޑުބިމެއް ދޫކޮށްފައެވެ.
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު