މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފައިނުން ދޫކުރި ދަނޑުބިންތައް

ފައިނަކީ އާންމުގޮތެއްގައި މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް, މިއަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިނުން ވަނީ އިތުރު 20 ދަނޑުބިމެއް ދޫކޮށްފައެވެ.
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު