މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33

ކިޑްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން

ކިޑްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މިއަދު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި، ކިންގްސް އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކޮށް 5 - 0 ން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، ޔަންގް ޕްލޭޔަރސްއެވެ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު