މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

ކިޑްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން

ކިޑްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މިއަދު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި، ކިންގްސް އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކޮށް 5 - 0 ން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، ޔަންގް ޕްލޭޔަރސްއެވެ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު