މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ޔޫތް ސްޓަރއިން ހަދިޔާކުރި ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ

އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތް ސްޓަރގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްދިން ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަކޮށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށެވެ. އަދި ސްކޫލްގެ ބެސްޓްއޯލްރައުންޑާއި ސްކޫލްގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ މި ހިޔާގައި ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މި ތަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ހަފްލާ ރޭ ވަނީ އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަފްލާގައި މި ހިޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޢަބްދުއް ނާޞިރެވެ. ފޮޓޯތައް: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރ. އުނގޫފާރު