މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޢީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން - ރ. ފައިނު

މިއީ ޢީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. ރޭގެ މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ މަލަމަތީ ހުންނަ ގަސްތައް ދިއްލާލާ، ޢީދު މުބާރިކު އަންދާލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެރުވި ބޮނޑި ބަތުގެ ޖާފަތެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ. ފޮޓޯ: ޒިޔާދު، ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް