މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަދުވަހު ރަށުތެރޭން ފެނުނު ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް

ރަމަޟާން މަހަކީ އެހެން މަސްމަހާއި ހިލާފަށް ގިނަބަޔަކު އާންމު މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރިވެލާ އަރާމު ކޮށްލަން ތިބޭ މަހެކެވެ. ރަށުތެރެއިން ހިނގާލުމުން އެންމެ ފާހަގަވީ އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ޝާމިލުވެ އުޅެނީ އެކި ކަންކަމުގައި ކަމެވެ. ފޮޓޯތައް- އިސްމާއިލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު