މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ލީޑިން ޓީޗަރު، ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ލީޑިން ޓީޗަރ އިބްރާހީމް ޝަފީޤް، ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ޝަފީޤްއަކީ، އެ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރުގެ އިތުރުން، އިސްލާމް ޓީޗަރުކަން އެ ސްކޫލާއި އަދި އެހެންބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 

ޝަފީޤް ނިޔާވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައެވެ. 

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި، ޝަފީޤަކީ، ލީޑިން ޓީޗަރެއްގެ އިތުރުން، އެ ސްކޫލްގެ އިސްލާމް ޓީޗަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފެކެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ބުނެފައިވަނީ، ޝަފީޤްގެ ވަކިވެ ދިޔުމަކީ އެ ސްކޫލަށާއި މުޅި ރަށަށްވެސް ލިބުނު ފޫ ނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކަމަށެވެ. 

ޝަފީޤް ސަރ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުމާއިއެކު ކޮންމެ މީހަކާވެސް މުޢާމަލާތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
 
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް، ދުވާފަރުގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު ދަށްވެފައި ނުވާއިރު 25 ޖޫން އިން ފެށިގެން އަދިވެސް އެރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައެވެ. ޝަފީޤް ސަރ އަކީ ދުވާފަރުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި 6 ވަނަ މީހާއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ