މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. މަޑުއްވަރީން ނެގި ފުލޫ 2 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. މަޑުއްވަރީން ނެގި ފުލޫ 2 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، އެ ރަށުގައި ފެތުރެމުންދިޔަ އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ގުޅިގެން 27 އޮގަސްޓްގައި 30 ފްލޫ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން 2 ސާމްޕަލް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދޭއެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އެރަަަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ ބުނީ، ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް އެރަށުން ފެނިފައިވީނަމަވެސް އަދި އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާން ނުނިންމާ ކަމަަށެވެ. 

މީގެ ކުރިންވެސް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީ ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ