މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ދުވާފަރުން ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާމިރު އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ބަލިމީހެއް ކަމަށެވެ. 

މިއީ މި ބައްޔަށް ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ބަލީގައި ނިޔާވި 7 ވަނަ މީހާއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ