މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފި

ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމު ޅ. އަތޮޅުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކޭމްޕްގައި ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރި މެޗް ކުޅެފައިވަނީ ޅ. ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. 

ދެ ޓީމުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މި މެޗު 7 - 0 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމެވެ. 
މިއަދުގެ މެޗް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ -- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ. އެފަހަރު އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އުނގޫފާރާ ވާދަކޮށް، ފުރިހަމަ ވަގުތު ލަނޑެއް ނުޖެހި ދެޓީމް އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ޕެނެލްޓީގައި މީދޫ ކުރި ހޯދީ 4-2 ލަނޑުންނެވެ. އެ ފަހަރު އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ކުރިން އެ ދެޓީމް ވާދަކުރި މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މީދޫއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ