މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވިޒިޓް ކިނޮޅަސް

ރ. ކިނޮޅަސް މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

މިމަހު 7 ވަނަ ދުވަހު ކިނޮޅަހުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ އިތުރަށް 6 މީހަކު އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ.

އެރަށުން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވީ މިމަހު 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު ކިނޮޅަސް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އާމިރު "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ވިދާޅުވީ، ކިނޮޅަހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހާއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 22 މީހަކު އެކަހެރިކޮށް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން މިއަދު އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މިއީ ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްއެއް ފެނިގެން ކިނޮޅަސް މޮނިޓަރިންއަށް ލީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ