މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު

"އިންސާފު ހޯދަން" މި ނަމުގައި ފައިނުގައި ވެސް އެއްވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންސާފު ހޯދަން" އެއްވުން ފައިނުގައި ވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފައިނު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގޮފީގެ ފަރާތުން މިއަދު 4:00 ގައި ފައިނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ފައިނު ގޮފީގެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
މިއަދުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
މި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންވަނީ، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިދިކޮޅުން މިއަދު ފެށި ހަރަކާތަކީ ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ. މި އެއްވުން މާލޭގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުނާއިއެކު މިއަދުވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ