މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ފައިނު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ރޭ ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލުންވަނީ، ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި ރުއްގަހު މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، 2019 ވަނަ އަހަރު މިހިރީ 5 ބޯޓުން ގެއްލުންވި ގަސްކާނާއާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ތަކެތި ނަގާ ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ރަށުގެ ކުނީގެ އެއްބަސްވުން ވެމްކޯއާއިއެކު ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
 
މި ކަންކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ