މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އަލާމާތްތައް ހުރެގެން މާކުރަތުން ޓެސްޓުކުރި 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑު-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން މާކުރަތުން ޓެސްޓު ކުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި  މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ މީހުންނަކީ ދާދިފަހުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ނަމަވެސް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިހާތަނަށް އެރަށް އަދި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ