މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އަލް ޙަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަވާލުގައި މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާ ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުޙައްމަދު ނަސީމް ޢަލީ (72) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ނަސީމު ޢަލީ ވަނީ ޙައްޖު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މިނާ ޓެންޓުން ނިކުން ފަހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައެވެ. މުޙައްމަދު ނަސީމް ޢަލީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަނާއި، ސަޢުދީ...
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިޔަ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ތިން ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ރ. މާކުރަތު މަލަ، މުހައްމަދު ނަސީމް އަލީ (72އ) އެވެ. މިކަން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފައިނު އޮންލައިންއަށް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނަސީމަކީ ހަނދާން ނެތޭ ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ހުންނަ މީހެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން...
މާކުރަތު ކައުންސިލުން އެ ރަށުގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 4 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މުބާރާތުގެ ވާދަވެރި މެޗްތައް އިއްޔެ ނިންމާލާފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕައިރޭޓްސް އެފްޓީއާއި ޑާކް ޓައުންއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަދަމާރޭ 9:30 ގައެވެ.