މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މާކުރަތު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް ގެންދިޔަ ހިލަވެލި ބަލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީގެ އެކްސްކަވޭޓަރު ފުރޮޅާލައިފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަމީޒު ބައެއް ނޫސްތަކަށް ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި އެކްސްކަވޭޓަރު ފުރޮޅާލި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވިޔަސް އެ އުޅަނދު ފުރޮޅާލާފައި ވަނީ ހިލަވެލި ގެނައި ދޯޏްޏަށް ކަމުން އެ ދޯޏްނަށް ގެއްލުން...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މީދޫއާއި އަލިފުށި ޓީމުން 3 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފިއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާކުރަތާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗު 4-3 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އަލިފުއްޓެވެ. މިމެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ، އަލިފުށި ޓީމްގެ ޢަބްދުލް ސަމީއުއެވެ. އިންނަމާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ހަވީރު ކުޅުނު...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެޗުތައް ހުޅުދުއްފާރާއި އިނގުރައިދޫ އަދި ދުވާފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ގްރޫޕް ބީ ގެ ހުޅުދުއްފާރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުދުއްފާރެވެ. ހަވީރު ކުޅުނު އިނގުރައިދޫ އާއި ވާދޫ އެވެ. މި މެޗު 6-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިނގުރައިދޫ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ރޭގަނޑު ކުޅުނު...