މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި މެޝީނަރީ މިއަދު ގެނެސްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 8100 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބެކްފިލްކުރުމާއި، 250 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫޢަކީ 96.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ. މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެތެރޭގައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުއަކީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފައިނު ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ ގިރާ ސަރަހައްދެވެ. 

ފައިނަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ރަށެކެވެ. އެގޮތުން، މީގެ 2 އަހަރު ކުރިންވަނީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ގަސްތައް ވެސް ވެއްޓިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ