މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު

ޤައުމީ މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން ޤުރްއާން އޮޑިޝަނެއް ބާއްވަނީ

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އޮޑިޝަންގައި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން މިއިދާރާއަށް ގުޅުއްވާ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން  ފައިނު ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

އެގޮތުން، 34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 2 weeks ago

ރަނގަޅު ރަނގަޅު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ