މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
2019 ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން- ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޤުރްއާން އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ރ. އަތޮޅުން ނަގާ ދަރިވަރުން ނެގުމަށް ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނުގައި މި އޮޑިޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 28 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އަތޮޅު މުބާރާތަށް ނެގިފައިވަނީ 15 ދަރިވަރެކެވެ

އޭގެ ތެރޭގައި ހިތުން ކިޔުމުގެ ބައިން 5 ދަރިވަރަކާއި ފޮތުން ކިޔުމުގެ ބައިން 10 ދަރިވަރަކު ހިމެނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ