މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

ބާތިލުކުރި އެމްޑީޕީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު، އަލުން ނަގަން ފަށައިފި

ބާތިލު ކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ނެގުން އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އަލުން ނަގަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެނެވެ. 

އެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އަލުން ލުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިންނަމާދޫ، ރަސްމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު އަދި ކިނޮޅަހުގައި މި ވޯޓު ނެގުން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ. 

މި ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި ދާއިރާ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަނީ، ރ. އިންނަމާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ރ. ފައިނަަށް ނިސްބަތްވާ މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު އަދި ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ނަސްރުﷲ ޙުސައިންއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަމާހް 1 month ago

އަނެއްކާވެސް އޮޅުވާލާނެ. އެމީހުންގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އޮޅުވާލުން ހުންނައިރު އެހެން ކަންކަމުގައި ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ