މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތި ލާފައި ނުވާތީ ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ވާދަކުރި ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިހާބަކާ ނުލާ އެ ގޮނޑި ލިބިއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނީ، ރ. އިންނަމާދޫ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަ ކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާއިޝަތު ލަތީފާ އެކަނި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ގޮނޑި އިންތިހާބަކާ ނުލާ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށް އިލެކްޝަނުން މިއަދުވަނީ ބުނެފައެވެ. މި...
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މި ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާޢިލް ފައިނަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދުގެ ދަތުރުގައި، އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ރޮޒޭނާ އާދަމްވެސް ވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.ނަމަވެސް ނިސްބަތުން ފައްޔާޒުގެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ގޮސްފައިވަނީ މަދުބައެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޗެއަރޕާސަންކަމަށް ދެން ވާދަކުރައްވާ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް ދާދިފަހުންވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ފައްޔާޒުގެ ޓީމު ނުކުމެ...
ކުރިޔަށް އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަނަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި އޭނާގެ ކެމްޕޭން ޓީމު ރާ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަންނަ މޭ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަނަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބުގައި 90،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ. އިންތިހާބުގައި އިންތިގެ އިތުރުން ވާދަކުރައްވަނީ އިގްތިސާދީ ވަޒީރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލެވެ. މިގޮތުން ކެމްޕޭނަށް ދެ ބޭފުޅުން...