މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ފައިނަށް ވަޑައިގެން ފައިނުގައި ވެސް ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެގޮތުުން، މިއަދު ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރަށުގެ ވަށައިގެން އެއްގަމުން ދުއްވުމަށް ރިންގް ރޯޑެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ...
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ޞާލިޙް ވަޑައިގަންނަވާނީ، ކިނޮޅަސް، ފައިނު، މީދޫ، މަޑުއްވަރީ އަދި ދުވާފަރަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާނީ، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ރަސްމާދޫ އަދި ހުޅުދުއްފާރަށެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރ. އަތޮޅުގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ އެކި...
ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މި ހިނގާ ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވީ އެމްޑީޕީގެ ތިން މެންބަރުންނާ ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެންބަރުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް އެ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމްޑީޕީއަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މެންބަރު ޙަސަން ވަޙީދު މިއަދު ވަނީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފެއްދެވި ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އެ ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ދެ...