މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެމްޑީޕީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމުން އެ މަޤާމަށް ރ. އިންނަމާދޫ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންތިޚާބު ވެއްޖެއެވެ. 25 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި އެދުވަހު ލީ ވޯޓުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމަށް އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުވަނީ އެ ދާއިރާގެ...
ބާތިލު ކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ނެގުން އަލުން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އަލުން ނަގަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެނެވެ. އެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އަލުން ލުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިންނަމާދޫ، ރަސްމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު އަދި...
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ބެހެއްޓުނު ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއް އަލުން ގުނުމަށް އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއްޔެ ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި ރަސްމީ ނަތީޖާގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައެއް ވޯޓުފޮށި ގުނި ގޮތާމެދު...