މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އަލުން ވޯޓު ނެގުމުން ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމުން އެ މަޤާމަށް ރ. އިންނަމާދޫ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންތިޚާބު ވެއްޖެއެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި އެދުވަހު ލީ ވޯޓުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމަށް އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުވަނީ އެ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މި ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަޖީތާ --
ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 119 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުން ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވަނީ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ