މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅަށް ވައިޓްއެލަރޓް ނެރެފި

ރ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓްއެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓްއޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 13:30 ން މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:30 އާއި ދެމެދު ރ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ.އަތޮޅަށް ،ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށާއި  ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ކަނޑުތަށް ގަދަވާނެކަމަށެވެ.

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ މި ދުވަސްވަރަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށްވާތީ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ