މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މާމުނަގައު ރިސޯޓުން ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެއެވެ. ކޯސްޓްގާޑުން ދެންމެ ބުނީ ރ. މާމުނަގައު ރިސޯޓްގައި ސީޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ހަދާފައިވާ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާ ކަމަށެވެ. ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިރޭ 7:15 ހާއިރުއެވެ.ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ކޯސްޓުގާޑުން ބުނީ މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ދިގުމިނުގައި 20 ފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި 10 ފޫޓްހުރި ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށެވެ.ޕްލެޓްފޯމް އޮޔާދަނީ އިރަށް ކަމަށްވެސް ކޯސްޓުގާޑުން...
ށ. އަތޮޅުން ކ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓްއޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 1:30 ން މިއަދު އިރުއޮއްސި 8:30 އާއި ދެމެދު ށ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ. އަތޮޅަށް، ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަނޑުތައް ވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ މި...
ރ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓްއެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓްއޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 13:30 ން މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:30 އާއި ދެމެދު ރ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ.އަތޮޅަށް ،ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށާއި  ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ކަނޑުތަށް ގަދަވާނެކަމަށެވެ.ހުޅަނގު މޫސުމުގެ މި ދުވަސްވަރަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވާ ދުވަސްވަރެއް...