މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެންމެފަހުގެ ރަނާސްއަޕް ކާނިވާސް - ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި 7 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފައިނު ކައުންސިލުން ފައިނުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު" ގައި 7 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ބައިވެރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ ކުރި އިއުލާނުގައި ދީފައިވާ ސުންގަޑި މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ހަމަވިއިރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 7 ޓީމެކެވެ. 

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މި މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މިއެސްޓަރ އަދި ރަނަސްއަޕް އެފްސީ ކާނިވަރސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓީމް ފިލަމެންޓް، ޑަވް، ނުންކާ ޒެސިސްޓަ، ޓީމް އޯކޭ އަދި އެފްސީ ޔުނައިޓެޑް ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން 2019 ގައި ބޭއްވި މުބާރާތާއި ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ރަށުން ބޭރުގެ 1 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރި ކުރެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު ވަނީ އިސްލާހު ކޮށްފައެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ އަދަދު 7 އަށްވުރެ ގިނަ ނޫންނަމަ މުބާރާތް ކުޅޭނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށެވެ.

އެންމެފަހުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެފްސީ ކާނިވާސްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ މިއެސްޓަރ އެ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 5 ލަނޑު 4 ލަނޑުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް ޖުމުލަ 7 ޓީމެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކޮރޯނާ 1 month ago

ކާނިވާސްގެ ފަހަރު މީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ