މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒިޔާދު

ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑަވް އިން ހޯދައިފި

ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑަވް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޑަވް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1 - 0 އިންނެވެ. ފައިނަލްގައި ޑަވް އާއި ބައްދަލުކުރީ ކާނިވަރސްއެވެ. 

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނު މި މެޗްގައި ޑަވް އިން ޖެހި ގޯލް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޙުސެއިން ޒާހިރެވެ. ފައިނަލް މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ވެސް ހޮވިފައިވަނީ ޙުސައިން ޒާޙިރެވެ. 

މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 5 އަށް ހޮވިފައިވަނީ، 
1. ޑަވް ގެ އަޙްމަދު އީސާ
2. ކާނިވަރސްގެ ޢަލީ ނާޒިމް 
3. އެފްސި ޔުނައިޓެޑްގެ ޙުސައިން ޝަރީފް
4. ކާނިވަރސްގެ ޙުސައިން ރިފާއު
5. ޑަވް ގެ ޙުސައިން ޒާހިރު 

މުބާރާތުގެ ޓޮޕް ސްކޯރަރ އަދި ފުޓްސަލް ކިންގަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަޙްމަދު އީސާއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އީސަ ވަނީ 14 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. 

މި މުބާރާތަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި މުބާރާތެކެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނަކީ، ރ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަބްދުލް ޢަޒީޒެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ