މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ރ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ރ. އުނގޫފާރު ބަނދަރުގެ ނެރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ރ. މާކުރަތު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ ދެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ހަމީދެވެ. 
އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.
މާކުރަތު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ 26 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 350 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 45،023.84 ކިއުބިކް މީޓަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 140 މީޓަރު ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި، 85 މީޓަރު ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ އިތުރުން 28 މީޓަރު އެއްގަމުތޮށި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން 129 މީޓަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ޖެހުމާއި، 26 މޫރިން ރިންގް ހަރުކުރުމާއި، ފަސް މޫރިންގެ ބޮއި ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން 10މ × 9މ ގެ ރޭމްޕް ހެދުމާއި 641 އަކަ މީޓަރުގެ ޕޭވްމަންޓް ހެދުން އަދި ނުވަ މަގު ބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މިހާރުގެ ބަނދަރުގައި ހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރާން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ 18 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 210 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 41،980 ކިއުބިކް މީޓަރު ބަނދަރާއި ނެރު ފުންކުރުމާއި 162 މީޓަރު ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ އިތުރުން ދެ ނެރު ބައްތި ޖެހުންވެސް ހިމެނެއެވެ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ