މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ ކައުންޓަރުންދޭ ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރި، އެ ރަށުގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީންވާން ޖެހުމުން އެ ބްރާންޗުން ދެމުންއައި ކައުންޓަރުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ ކައުންޓަރުން ދެމުންއަންނަ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން 22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 

އެ ބްރާންޗުން ބުނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި މައާފަށް އެދޭކަމަށެވެ. 

އަދި 23 ޖެނަވަރީ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު އަލުން އެހިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް އެބްރާންޗްއިން ވަނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓީންގައި ނެތް ގިނަބަޔަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 25 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ