މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުބާރާތުގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ބުންވަރު އެފްސީން ހޯދައިފި

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ބުންވަރު އެފްސީން ހޯދައިފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް 3 – 1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބުންވަރު އެފްސީ ކާމިޔާބުކުރީ ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހޭރިޔާ އާއި ބައްދަލުކޮށެވެ. މިއީ ބުންވަރު އެފްސީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ބުންވަރު އެފްސީން ވަނީ މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

ފޯރި ގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިރޭގެ މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. 

އެގޮތުން، ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެފްސީ ޔުނައިޓެޑްގެ ޙަސަން ރިޒާންއެވެ. އަދި ޕްރޮމިސިން ޕްލޭޔަރގެ މަގާމު ހޯދީ ޓީމް ވާލުގެ އަޙްމަދު މަހާސިންއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 5:

- ޝަމްވީލް މުޙައްމަދު – ހޭރިޔާ
- އައިހަމް މުޙައްމަދު – ބުންވަރު
- އަހްނަފް އަޙްމަދު – ބުންވަރު
- މުޙައްމަދު ޖުމާން އަޙްމަދު – އެފްސީ ޔުނައިޓެޑް
- އަޙްމަދު އާސިފް – ހޭރިޔާ

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗްގެ މަގާމު ހޯދީ ބުންވަރު އެފްސީގެ ޙުސައިން އަޔާޒެވެ. އަދި ފުޓްސަލް ކިންގްގެ މަގާމު ހޯދީ ހޭރިޔާގެ އަޙްމަދު އާސިފެވެ. 
ޗެމްޕިއަން ކަނބަލުން - ފޮޓޯ: މުބާރާތުގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖް
ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ކަނބަލުން ޓީމުންނެވެ. 

އިއްޔެ އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅެފައިވީނަމަވެސް، އެކިއެކި ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފައިވަނީ މިރޭ އޮތް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

ކަނބަލުން ޓީމުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 7 އެޓޭކަރސް އާއި ބައްދަލުކޮށެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުއީން އޮފްދަ ޓޯނަމެންޓްގެ މަގާމު ހޯދީ ކަނބަލުން ޓީމްގެ ފާޠިމަތު ސާއިލާއެވެ. ޕްރޮމިސިން ޕްލޭޔަރ އަކަށް ހޮވުނީ ސެވެން އެޓާކަރސްގެ އާއިޝަތު މިޝްޔާއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 7:

- އައިޝަތު އަރުޝީނާ – 7 އެޓޭކަރސް
- އާމިނަތު ނާޖިއާ – ކަނބަލުން
- މަރްޔަމް އަރުޝީ – 7 އެޓޭކަރސް
- އާމިނަތު ޝާހިރާ – ކަނބަލުން
- ފާޠިމަތު ސާއިލާ – ކަނބަލުން
- ފާޠިމަތު ޝައިހާ – ވުމަން އެމްޕަވަރ
- އާއިޝަތު އަމީމާ – ކަނބަލުން 

މި އަހަރުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އެ ދެރަށުން ޖުމުލަ 7 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި، 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  މި ދެ މުބާރާތުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ