މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ މިއަދަށް 40 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މި ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 40 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ކަމަށާ ދެން މިކަމަށްޓަކައި  އާދަމް ޝަރީފްގެ...
ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުވުމުން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހިތްވަރު ލިބިއްޖެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ޝަރީފް ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހައިކޯޓް ތެރޭގައި މިއަދު ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުވި ކަމަށާއި،  ރައްޔިތުންގެ ހެޔޮ ދުޢާއަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ޝުކުރު ޢަދާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނު އިރުޝާދު ދެއްވި ކަމަށްވެސް...
ޔޫތު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާގަނޑު އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ. ރ. މަޑުއްވަރީ އަދި ރ. މީދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި، މިރޭ ފައިނަލްގައި ވާދަ ކޮށްފައިވަނީ، ރ. މީދޫ، ގާގަނޑު އެފްސީއާއި ތަންގަނޑު އެފްސީއެވެ. މި މެޗް ގާގަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4 ލަނޑު 3 ލަނޑުންނެވެ. ފައިނަލް މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ގާގަނޑުގެ ޢަލީ ނަޒްމީއެވެ. މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 5:ލަޔާން އިބްރާހީމް -...