މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީގެ އެހީގައި ފައިނު ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާހުގައި ކާޕެޓް އަޅައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން މަސްޖިދުލް ފަލާހަށް ބޭނުންވާ ކާޕެޓު ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ، ފައިނު ކައުންސިލްގެ ނިމުނު ދައުރުގައި، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ. އަދި ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ މިސްކިތްތަކުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓުތައް ނެގުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެންގުމުން، ކާޕެޓުތައް ނާޅާ ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.އޭގެފަހުން ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތް...
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ބުންވަރު އެފްސީން ހޯދައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް 3 – 1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބުންވަރު އެފްސީ ކާމިޔާބުކުރީ ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހޭރިޔާ އާއި ބައްދަލުކޮށެވެ....
ރ. މީދޫގައި އަޅަމުންދާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ނިމޭނެކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޚްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދަވަން ބޭނުންވި ސުވާލަކަށް ލިޔުމުން ދެއްވި ޖަވާބެއްގައެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބު އިއްވާފައެވެ.އާދަމް ޝަރީފްގެ ސުވާލުގައި ވަނީ މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ސަބަބާއި...