މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ފަށައިފި

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ފަށައިފިއެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެކެވެ. މި އަހަރުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އެ ދެރަށުން ޖުމުލަ 7 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި، 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 

މި މުބާރާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ވަނީ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  އުމަރު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 
ރަސްމިއްޔާތުގައި އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --
މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ގޮތުން، މުބާރާތަށް ހާއްސަ ލަވައަކާއި، މަޑުއްވަރީ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. 

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތައް މި މަހު 12 ގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 14 ގައެވެ. 

މި މުބާރާތްތައް 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރ. މީދޫގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ