މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ސެޓްކޫލް

މާލެއިން ލިބޭ އަގުގައި އޭސީ ބައްލަވައިގަތުމަށް ގުޅަންވީ ސެޓްކޫލްއަށް

މާލެއިން ލިބޭ އަގުގައި އެއަރކޮންޑިޝަން (އޭސީ) މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ސެޓްކޫލްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރ. މީދޫ، ސެޓްކޫލްއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މިހާރު ފަށާފައިވާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ހިނގަމުން އަންނަ އޮކްސް އަދި ގްރީ އޭސީ މާލެއިން ލިބެންހުރި އަގުގައި މިހާރު ރ. މީދޫއިން ލިބޭނެއެވެ. 
ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅުވައިގެން ސެޓްކޫލްއިން އޭސީ ވިއްކާ އަގުތައް ---
ސެޓްކޫލްއިން ބުނީ، ސެޓްކޫލްއިން ގަންނަ އޭސީ ރ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ފެރީއިން ފޮނުވައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭސީއާއިއެކު އޭސީ ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ވެސް ލިބޭނެކަމަށް ސެޓްކޫލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޭސީ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތުގެ އިތުރުން، އޭސީ ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް ސެޓްކޫލްއިންދަނީ ދެމުންނެވެ. 

އޭސީ ބައްލަވައިގަތުމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7915915 އާއި ގުޅުމަށް ސެޓްކޫލްއިން އެދެއެވެ.

ސެޓްކޫލް ފޭސްބޫކް ޕޭޖް

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އައްޔަ 3 months ago

އަތޯ ނެތްތަ އޭސީއެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙަލީލު 3 months ago

އަތޯ މީ މޭންއެކޭދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ