މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް

ހުޅުދުއްފާރު ގިރަނީ، ކައުންސިލްގެ ސިޓީއަށް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބެއް ނުދޭ!

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާލައިގެން ގޮސްފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ކައުންސިލުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، އެ ރަށުގެ ބޮޑު ބައެއް ގިރަމުން ގޮސް މިހާރުވަނީ ވަރަށް ގިނަ ރުއްގަސް ވެރިފައި ކަމަށާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ގިރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާކަމަށެވެ. 

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ، ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ވެސް އެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގެ އެންމެފަހުގެ އަދާހަމައަކަށް އެދި ކައުންސިލުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަމަކީ އެ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް، އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ. 
ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އުންމީދަކީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފެށި ކުރިޔަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ރަށުގެ ރީތިކަން ދެމިގެން ދިޔުންކަމަށެވެ. 

ކައުންސިލުން މިކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަދާހަމަ ހާމަ ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައިލްސް ވެބްސައިޓުން ދައްކާގޮތުގައި، މި މަޝްރޫއު މިހާރު އޮތީ ޕްރީޓެންޑަރިން މަރުހަލާގައެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފެށުމަށް ޕްލޭންކުރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހުޅުދުއްފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 368,217  ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ