މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މީދޫއާއި އަލިފުށި ޓީމުން 3 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފިއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާކުރަތާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗު 4-3 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އަލިފުއްޓެވެ. މިމެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ، އަލިފުށި ޓީމްގެ ޢަބްދުލް ސަމީއުއެވެ. އިންނަމާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ހަވީރު ކުޅުނު...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެޗުތައް ހުޅުދުއްފާރާއި އިނގުރައިދޫ އަދި ދުވާފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ގްރޫޕް ބީ ގެ ހުޅުދުއްފާރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުދުއްފާރެވެ. ހަވީރު ކުޅުނު އިނގުރައިދޫ އާއި ވާދޫ އެވެ. މި މެޗު 6-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިނގުރައިދޫ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ރޭގަނޑު ކުޅުނު...
މި އަހަރު މުޅީން އަލަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި މަހުގެ 19 އިން 22 އަށް ހުޅުދުއްފާރުގައި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާއަށްފަހުގައެވެ.މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 171 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ކޮންމެ...