މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރ. އަތޮޅު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް: އަނގޮޅިތީމާއި އިނގުރައިދޫއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މަޑުއްވަރީ އާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، 5 -3 އިންނެވެ. 

މި މެޗްގެ ކްއީންއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 22 އާމިނަތު މިންނާއެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ކުޅުނީ ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަނގޮޅިތީމެވެ. 

މި މެޗް 7 - 5 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އަނގޮޅިތީމެވެ. މި މެޗްގެ ކްއީންއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަނގޮޅިތީމް ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 9 ފާޠިމަތު ރިޝްމާއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ 2 މެޗް މާދަމާ ވެސް އޮންނާނެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ މަޑުއްވަރީ އަދި ހުޅުދުއްފާރެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިނގުރައިދޫ އަދި އަނގޮޅިތީމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ