މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް

އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ، ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޤުރްއާން މުބާރާތް "ދަރުމަ އުމްރާ ގްރޫޕް ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތް" ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އިއްޔެރޭ ފެށި މި މުބާރާތަކީ އެ ކައުންސިލުން ބާއްވާ މިފަދަ 12 ވަނަ މުބާރާތެވެ. މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުން ޖުމުލަ 77 ބައިވެރިން ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށްދާ ބައިވެރިއަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ. 

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެ ފަހަރުގެ މުބާރާތުން ވެސް އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ވަނީ އުމްރާ ދަތުރެއް ދީފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ