މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ؛ ފައިނު ކައުންސިލް

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް މިފަހަރު ހުޅުދުއްފާރުގައި

މި އަހަރު މުޅީން އަލަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި މަހުގެ 19 އިން 22 އަށް ހުޅުދުއްފާރުގައި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާއަށްފަހުގައެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 171 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ސްކޫލްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މި މުބާރާތަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ދަރިވަރުން ހޮވައި ދަރިވަރުންނަށް ފަރިތަ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ރަށްރަށުގައި ދަނީ ފެށިގެން ކުރިއަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ