މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ މަސްވެރިން ފޭސްބޫކް

ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރުދިޔަ މަޑުއްވަރީ ދޯންޏެއް ބަންޑުންޖަހާލައިފި

ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރުދިޔަ މަޑުއްވަރީ ދޯންޏެއް ބަންޑުންޖަހާލައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދޯނި ދަތުރުގޮސްފައިވަނީ، ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ މާޝިގިރިއަށެވެ. 

މަޑުއްވަރީ މަސްވެރިންގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖުން ބުނީ، މަޑުއްވަރީ ޑައިވަރުންނާއި އެމަރަލްޑް ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން އެ ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަމަށެވެ. 

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އަދާހަމަ: ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިހާރުވަނީ ދޯނި ފުންކޮށް މަޑުއްވަރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ާަަަައަލީ 11 months ago

ޥެލި ނަގަން ގޮސް އުޅުނީ މަނާ ކަމެއް ވީމަތޯ އޮޅުވާލައިގެން ހަބަރު ގެނެސް ދެނީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ