މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ފައިނު ކައުންސިލުން ހަދަނީ

ފައިނުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން އެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިމާރާތް ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު 21 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދޭ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ އެ މައުލޫމާތުތައް ނަންބަރު 7887406 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ އެދިފައެވެ. 
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ގޭގެ ނަން، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކޮޓަރީގެ އަދަދު، ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ހުރިނަމަ އެކަން، ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން އަދި ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ