މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި އޮތް މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ، އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގާއި ގޯޅީގައި ހުރި ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 1200 މީޓަރުގެ މަގު ސާފު ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. 

މި މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އީޕީއޭގެ ހުއްދައާއިއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސްވަނީ ރަށުން ބޭރުކޮށްފައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ފައިނުގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު މަޑުޖެހިފައިވަނީ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގާއި ގޯޅި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހެދިފައި ނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތް ނިމުމުން، ފެނާ ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކޯލިޝަން 1 month ago

% ޖަހަން ފެށީ ދޮ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ